Nagelského jezera (vzadu katolický farní kostel Maria Virgo de Rosario). Foto: Oliver van Essenberg

Nagel Voňavá bylinková vesnice

Vesnici lemují meze, živé ploty a vlhké louky. Tento kousek Země se vyplatí chránit: podle evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je Nagel obcí s nejhustším propojením biotopů v celém Bavorsku. Obec vznikla kolem roku 1200 z vykáceného prostranství. Příslušnost k Bavorsku lze vysledovat až do 13. století. Oblast kolem Nagelu však v novověku byla rozdělená mezi Bavorsko-Falc a markrabství bayreuthské.V části obce zvané Mühlbühl o někdejší hraniční pozici mezi Bavorskem a Pruskem dodnes svědčí bývalá celnice (dnes hostinec „Zur Mauth“). Hosté z „pruského“ prostoru však Nagelu zůstali věrní. Z obyvatel, kteří mají v Nagelu přechodné bydliště, jich už desítky let mnoho přichází z Berlína.

Zvláštní tip: u bylinkářek 

Nagel, od roku 2013 oficiálně „bylinková vesnice“, se věnuje pestré škále divokých bylin tak jako žádná jiná obec ve Smrčinách. Nagelské bylinkářky „Herberia“ ukazují na výpravách, na workshopech i v kuchyni Bylinkového domu, kde rostou které rostliny a k čemu jsou dobré. Skupiny návštěvníků se přitom můžou nechat rozmazlovat i kulinářsky.

Umění a kultura

K návštěvě lákají krásné zahrady: Zahrada vůní a motýlů u Nagelského jezera, Zahrada času a zážitků u výjezdu na Tröstau, Selská zahrada ve čtvrti Reichenbach utvořená podle vzoru středověkých klášterních zahrad. Popisky v německém a českém jazyce.

Skutečným klenotem je kostel sv.Trojice (1750), ukázkový příklad pozdně barokních venkovských kostelů.

Akce

Slavnost bylinek první neděli v červenci – vždy v sudé roky.

Plážová slavnost poslední víkend v červenci – vždy v liché roky.

Napříč hranicemi

Vesnice Dolní Žandov(nedaleko Mariánských Lázní) a obec Nagel založily v rámci společného evropského projektu zahrady a zelené plochy, pořádají vzájemná setkávání a maléslavnosti. Zapojila se i obecNebanice u Františkových Lázní. Momentálně probíhá spolupráce s Karlovými Vary a jeho lázeňskými lesy na „včelím projektu“.