Architektonická pokladnice. Loket a jeho „vrcholky“ – hrad, kostel svatého Václava a radniční věž. Foto: Stefan Rettinger

Loket Středověká perla v barokním hávu

„Klíč ke království českému“, „český Rothenburg“, „krajinný skvost“ – přezdívky Lokte svědčí o dějinném významu a městu plném jedinečné atmosféry, s malebnými uličkami a lákavým okolím. A vskutku: toto město, jejž obtéká řeka Ohře, je ztělesněním středověké romantiky. Někdejší královské sídlo však po staletí bylo jen odleskem své zašlé slávy. Za svůj opětovný rozkvět vděčí mimořádné angažovanosti zdejších obyvatel.

Jméno města je spojené s výrazným zákrutem ve tvaru lokte, který zde řeka Ohře vytváří. První zmínka o hradu Loket pochází z roku 1234, jednalo se o královský český hraniční hrad. O století později se stal nejoblíbenějším sídlem římského císaře a českého krále Karla IV. Odsud se s družinou vydával na lov do okolí a odsud také založil Karlovy Vary. Hrad byl několikrát v zástavě, od roku 1437 jej držel hraběcí rod Šliků. Rodina bydlela v Lokti, vlastnila stříbrný důl v Jáchymově a měla tudíž značné množství stříbrných tolarů, pomocí nichž se pokoušela města zmocnit. Došlo tak ke konfliktu s Loketskými, kteří se jejich mocenským ambicím postavili na odpor. Za podporu stavovského povstání proti Habsburkům byl pak Šlikům roku 1547 hrad zabaven. Následně byl hrad zastaven pánům z Plavna, roku však město zastavené panství vykoupilo. Majetkem města hrad zůstal s krátkými přestávkami celých 370 let. V letech 1968 až 1992 prostranství zřetelně zchátralo. Stejný osud postihl i domy na starém městě. V jádru většinou středověké budovy, které později získaly barokní fasády, byly v katastrofálním stavu. 

S pomocí činorodého starosty a angažovaných občanů se však Lokti po sametové revoluci roku 1989 podařilo stav změnit. Renovace historického centra trvala přibližně 15 let. I majetek hradu, který se mezitím dostal do všech koutů republiky, se podařilo dát opět dohromady. Trvalo dobrých 20 let, než se velké části hradního majetku opět shromáždily na svém původním místě. Věhlas místa mezitím neustále narůstal. Od roku 2006, kdy se v Lokti – tak jako v Karlových Varech – natáčela bondovka „Casino Royale“, na hrad rodně zavítá přes 140 000 návštěvníků. Město se dokázalo nově etablovat jako turistická atrakce. Pozoruhodný úspěch.

Zvláštní tip: hrad Loket

Místní hrad je starý 800 let a má pohnutou historii. V důsledku politických sporů tu pozdější císař Karel IV. byl ve věku tří let uvržen na několik měsíců do vězení. Během svého panování Karel IV. na hradě několikrát pobýval a činil dalekosáhlá rozhodnutí o českých zemích, o čemž svědčí kopie starých listin v Rytířském sále hradu. Tisíce kdysi zestátněných předmětů byly navráceny městu. Prohlédnout si lze historický porcelán, zbraně, selský nábytek Chebska a sbírky někdejšího městského muzea. K výstavě patří také část nejstarších meteoritů světa. Hlavním lákadlem je románská rotunda vestavěná do hradu, která byla objevena a odkryta teprve roku 1966. Stavba o šířce pouhých 3,6 m vznikla ve třetí čtvrtině 12. století, takže je starší než sám hrad. Nejranější osídlení Lokte zůstává nadále záhadou. 

Od této rotundy, která připomíná věž, to není daleko ke sklepní hladomorně. Výstava uspořádaná studenty zde přibližuje „právo útrpné“ neboli mučicí praktiky.

Čas od času otevírá hrad své brány i večer. V sále s malým pódiem a barem se konají koncerty různýchžánrů.

Kultura

amfiteátru u Ohře se konají koncerty kvalitní popové a rockové hudby, ale také divadelní a operní představení. Kulisa nemá obdoby. V pozadí se na skalním ostrohu nad Ohří majestátně tyčí hrad. V podhradí si lze po večerech vychutnat atmosféru působivého osvětlení. 

Na staré radnici na náměstí se nachází originální Muzeum knižní vazby s umělecky ztvárněnými díly a historickým inventářem.

Muzeum karlovarských lázeňských pohárků v Lokti? Název nejprve vzbuzuje otázky, ale návštěvník na ně brzy nalezne odpověď. Rozsáhlá a působivá sbírka Jaroslava Doliny připomíná úzké propojení obou měst. Nejenže se z Lokte zakládaly Karlovy Vary, ale také zde lékař Václav Payer roku 1522 vynalezl světoznámou karlovarskou pitnou kúru. 

Akce

Loket je po celý rok plný umění a kultury. Výjimkou není ani letní jarmark. Představují se zde mj. místní i přespolní umělečtí řemeslníci. Zpravidla druhý víkend v srpnu.

Hradní nádvoří slouží jako působivé dějiště řady akcí: rytířských slavností druhý srpnový víkend, vinobraní první říjnový víkend, adventního a vánočního trhu.