Radost z blížících se Bavorsko-českých týdnů přátelství. Na fotografii vpředu: Christine Schlockermannová, jednatelka spolku Selb 2023 gGmbH.Foto: Florian Miedl

Společná setkávání Na cestě k Bavorsko-českým týdnům přátelství 2023

Spousta cest a setkání dodnes končívá na hranici mezi Selbem a Aší. Pro prohloubení dobrých vztahů napříč hranicemi je potřeba převzít iniciativu. Organizace Selb 2023 gGmbh za tímto účelem naplánovala pestrý program. Selb 2023 gGmbH je obecně prospěšná společnost založená roku 2017, která organizuje Bavorsko-české týdny přátelství Selb/Aš 2023 a intenzivně do tohoto projektu zapojuje celý region. Přátelství nevzniká jen tak, musí růst. Z tohoto důvodu pořádá Selb 2023 gGmbH v regionu každý rok sérii akcí, jež roku 2023 vyústí ve velké finále. 

Ročně jedna série akcí

Vše začalo Zážitkovými dny v přírodě, které se konaly 23. a 24. června 2018 v areálu Goldberg v Selbu. Jejich moto znělo „Aktivně a bez hranic“. „Se Zážitkovými dny v přírodějsme všem zpřístupnili kouzlo Smrčin a společně s obyvateli se vydáme vstříc roku 2023,“ uvádí výkonná ředitelka Christine Schlockermannová. 

V roce 2019 proběhnou v Selbu oslavy 100. výročí založení výmarského Bauhausu. V centru pozornosti se ocitá porcelánka Rothbühl v Selbu, kterou navrhl zakladatel Bauhausu Walter Gropius, a Gropiovo dlouhodobé plánování pro toto město porcelánu. Organizátoři přibližují dobové události z politiky a kultury kolem roku 1919. Na ně navazuje výstava malíře období Bauhausu pocházejícího z Hranic, která je ke zhlédnutí v Aši a Selbu.Pod heslem „Tam, kde se cesty opět střetávají“ se minulost propojí se současností, např. během bauhausového festivalu draků nebo přeshraniční rallye automobilových veteránů. Podnětem pro sérii akcí „Voda“ v roce 2020 je revitalizace Račího potoka, podél nějž vede nová cesta mezi městy, vhodná i pro turistiku. Roku 2021 se bude připomínat 70. výročí „vlaku svobody“, fascinujícího vlakového únosu nedaleko Aše. Ve vlaku tehdy uprchlo před komunismem 35 lidí.Rok 2022 bude zasvěcený hospodářské spolupráci v pohraniční oblasti Aše a Selbu, kterou obě města už několik let podporují prostřednictvím strategického plánu.

K týdnům přátelství patří také vylepšení infrastruktury v Selbu, která nabídne nové perspektivy pro turistiku a rekreaci. Do roku 2023 je naplánovaných jedenáct rekonstrukčních prací. Mezi nimi budou úpravy parků, Račího potoka, okolí nádraží Selb-Plößberg a Selb-Stadt a propojení všech zelených zón cyklostezkami a chodníky. Tím vznikne atraktivní prostor pro pořádání Bavorsko-českých týdnů přátelství.