Cesty do hlubin Země šest pamětihodností

Na obou stranách hranice bylo hornictví, jedno z nejstarších řemesel vůbec, po staletí hybnou silou hospodářského rozvoje. Bohatství nerostných surovin a využití dřeva jako energetického zdroje k vytápění pecí sepoužívalo k vytápění pecí, se staly významným předpokladem průmyslového rozmachu celého regionu. Z toho profitovaly i energeticky náročná odvětví jako výroba textilu, porcelánu a skla.

Návštěvnická štola Gleißinger Fels 

Ve Fichtelbergu věnovali hornické tradici obdivuhodný pomník: v 500 let starém dole na stříbrnou a železnou rudu Gleißinger Fels můžou návštěvníci nejen nahlédnout do útrob Země, ale také získat všemožné informace o životě a práci horníků, kteří měli na oblast kolem vrchu Ochsenkopf velký vliv. Největší lákadlo mezi veřejně přístupnými doly ve Smrčinách! 

Hamernický zámeček u Tröstau 

Vesnici Leupoldsdorf dominuje historický hamernický zámeček s přilehlým komplexem rybníků. Obec Tröstau tento památkový celek od roku 2010 příkladně zrekonstruovala a dnes působivě zrcadlí významnou část průmyslové historie Smrčin. Hornictví, hamernictví a hutnictví byly kdysi díky zdejšímu bohatství minerálů a rud zdrojem blahobytu.Ve vstupní budově leupoldsdorfského hamernického zámečku, postavené roku 1687, se nachází výstava připomínající dějiny železného hamru v Leupoldsdorfu a zpracování železa v regionu. Kromě toho je zde informační středisko a turistická kancelář Národního parku Smrčiny. 

Návštěvnická štola Kleiner Johannes

Život města Arzberg utvářela po staletí těžba železné rudy. Dnes o původní osadě informuje výstava vyprávějící o dějinách hornictví, jejíž sbírka poskytuje vhled do geologických zvláštností v Arzbergu a okolí. Návštěvník může putovat ve stopách slavného přírodovědce Alexandera von Humboldta, který zde strávil několik let. Zde a v Bad Bernecku založil hornické školy, které jsou považované za první odborná učiliště v Německu.

Žulový labyrint Epprechtstein

Ze Smrčin do světa: epprechtsteinskou žulu odolnou proti povětrnostním podmínkám obsahuje celá řada staveb z 19. a 20. století: budova říšského sněmu, Státní knihovna a Národní galerie v Berlíně, hlavní pošta v Kolíně nad Rýnem, zámek Nymphenburg a pasáž Hypo v Mnichově.U paty Epprechtsteinu se nacházelo překladiště pro zpracování a železniční přepravu. Hospodářský provoz však nemohl pokračovat, a tak oblast převzalo město Kirchenlamitz a dále ji rozvíjelo. Roku 2009 zde vznikla novinka inspirovaná bloky kamenolomu a myšlenkou labyrintu: socha, do níž je možné vstoupit a která upomíná na stovky let trvající těžbu žuly u Epprechtsteinu. V místním informačním centru se lze dozvědět více nejen o těžbě žuly, ale také o pamětihodnostech v Kirchenlamitzu a okolí.

Dějiny hornictví ve Stříbře a okolí

Ve Stříbře a okolí má hornictví mimořádně dlouhou tradici. Od roku 1131 do roku 1975 se zde 844 let těžilo stříbro a olověné a zinkové rudy. V pozoruhodném městečku Stříbro se nachází muzeum, dokumentující proměnlivý vývoj od středověku až do 20. století.

Důl Jeroným a Hornické muzeum Krásno

Dějiny „dolu Jeroným“ ve Slavkovském lese, jenž se coby jediný přístupný cínový důl pyšní označením „národní kulturní památka“, sahají hluboko do minulosti. V blízkosti dolu se nacházelo hornické město Litrbachy, které bylo po druhé světové válce v důsledku nedostatečného počtu obyvatel srovnáno se zemí. O tvrdé práci pod povrchem země svědčí stopy těžby z 15. a 16. století: rudu tehdy lidé těžili pomocí mlátků a želízek, což lze doložit charakteristickými škrábanci na stěnách dolu. 

Přibližně 10 kilometrů od dolu Jeroným se díky Hornickému muzeu Krásno otevírá další okno do historie. V hornofranském Fichtelbergu došlo už kolem poloviny 19. století k vyčerpání nalezišť. Těžba v Čechách se mezitím industrializovala. Roku 1998 vzniklo v oblasti cínového dolu Vilém muzeum, lákající zejména na sbírku historických hornických strojů z 19. století.