Rozsáhlý lázeňský park s altánem zastřešujícím pramen (na fotografii) je dědictvím posledního bayreuthského markraběte Karla Alexandera. Foto: Florian Miedl

Bad Alexandersbad Po stopách markrabat

Hohenzollernové coby jeden z nejmocnějších šlechtických rodů Svaté říše římské národa německého zanechali rozsáhlé kulturní dědictví. Ve Francích o tom svědčí zejména nádherné stavby slavné markraběnky Vilemíny z rodu Hohenzollernů, která v Bayreuthu nechala zbudovat Markraběcí operu a rozšířit Ermitáž, dva skvosty evropského rokoka. Tento občas luxusní životní si ale vyžádal svou daňKdyž následněKarel Alexander roku 1769 nastoupil do funkce coby markrabě braniborsko-bayreuthsko-ansbašský, musel se vypořádat s nesmírnými dluhy, kterých se pokoušel zbavit přísnými úspornými opatřeními. Rezidenci v Bayreuthu nechal upadnout do hlubokého spánku, ale již započatý stavební projekt ve Smrčinách přesto realizoval: přestavbu léčivého pramene v dnešních lázních Bad Alexandersbad, který se stal známým roku 1734. Legenda praví, že pramen objevil sedlák Wolfgang Brodmerkel a podle návodu z Karlových Varů zahájil pitnou kúru, aby zmírnil svou dnu. I když byl léčivý pramen obezděn již v letech 1751/52, teprve Karel Alexander rozpoznal jeho skutečný hospodářský užitek a roku 1781 zřídil oba lázeňské pavilony.

Město Bad Alexandersbad udělalo v poslední době krok kupředu a roku 2008 se začalo přetvářet v inovativní centrum zdraví. Podél třídy Luisenburgallee jsou seskupené staré i nové lázeňské perly, které přinášejí svědectví o dějinách tohoto lázeňského města i o současných moderních lázních: Lázeňský dům, nově zbudované „Lázně Alex“, rekonstruované zámecké terasy a zámek, altán nad pramenem a historické lázně, o jejichž rekonstrukci se stará jeden spolek. Na rozdíl od minulosti si dnes lázeňská zařízení může vychutnat úplně každý, nejen majetní občané a šlechta.

Akce

Během každoročního Festivalu světel se město stává kulisou fascinující světelné podívané s ohňostrojem, hudbou a kulinářskými nabídkami. Třetí víkend v červenci.

Napříč hranicemi

Bad Alexandersbad se spojil se Sibylinými lázněmi v hornofalckém Neualbenreuthu a českými Františkovými Lázněmi a společně se prezentují jako bavorsko-český lázeňský trojúhelník

Dědictví markrabat– dějepisný rychlokurz:

Markrabata, původně franská vedlejší linie dynastie Hohenzollernů, po dobu přibližně 400 let určovala dějiny východních Horních Frank. Roku 1791 markrabě Carl Friedrich Alexander prodal markrabství bayreuthské a ansbašské svému bratranci, pruskému králi. Pod pruskou moc se tak dostala i města jako Kulmbach, Hof, Wunsiedel a další. Poté co Prusko porazil Napoleon, připadla území roku 1807 Francii. Království bavorské, spojenec Francie, je roku 1810 od Napoleona odkoupilo.