Hrad Hohenberg. Foto: Manfred Jahreiß

Hohenberg, Ostroh, Vildštejn Hrady pro každého

Hrady jsou symbolem někdejší moci, ale dodnes neztratily nic ze své působivosti – především pokud se jedná o dobře zachované stavby. Příkladem jsou tři významné pevnosti v pohraničí, úzce spjaté s říšským hradem Cheb a dějinami Chebska. Hrady Hohenberg, Vildštejn a Seeberg mají brány otevřené všem návštěvníkům.

Na obou stranách hranice to byli zástupci šlechty – takzvaní ministeriálové či v případě hradu Hohenberg markrabata –, kdo prostřednictvím hradů podporoval mocenskou politiku těch nejmocnějších – králů a císařů. Z těchto venkovských základen hradní pánové dohlíželi na zemi. Hrady vyrostly za dynastie Štaufů a od té doby, v uplynulých 800 letech, vícekrát změnily majitele – a téměř stejně často se měnily i mocenské poměry. Rekonstrukce a přestavby pokračují dodnes. Každý hrad má svou vlastní bohatou historii. Hrady vznikly jako pevnosti, dnes jsou však otevřené všem návštěvníkům. Na Seebergu se nachází „Muzeum Chebska“, na Vildštejnu restaurace s českou kuchyní, na Hohenbergu ubytovna pro mládež.

Hrad Vildštejn u Skalné – „Můj tatínek Miroslav koupil hrad roku 1999 od města Skalná a tenkrát to byla úplná zřícenina,“ vzpomíná Zuzana Pumrová (na fotografii). Nadšení, s nímž se její otec pustil do záchrany a rekonstrukce hradu, bylo výjimečné. A taky za to byl po zásluze oceněn: baronka Nothaftová, potomek šlechtického rodu Nothaftů, který Vildštejn před cca 800 lety založil, jej na oplátku povýšila do šlechtického stavu. Hrad prošel celkovou rekonstrukcí od sklepení až po hradní věž a jeho dnešním srdcem je restaurace s působivou atmosférou a kulinářskými specialitami (rytířská menu!). Koná se zde i řada kulturních akcí.

Hrad Seeberg Chceme, aby návštěvníci Chebska poznali nejen císařskou falc v Chebu, ale také se něco dozvěděli o významných středověkých dějinách chebského regionu,“ říká Štěpán Karel Odstrčil, ředitel Městského muzea Františkovy Lázně (na fotografii), o cílech své instituce. Muzeum podpořilo rekonstrukci hradu, zprvu dobrovolnickou, už koncem 70. let 20. století a roku 1989 se stalo novým majitelem. Tamní výstava informuje o vývoji Chebska od vlády Štaufů až do 20. století. Při všech svých akcích nabízí muzeum dvojjazyčný česko-německý rámcový program. Tip na akci: historický trh, vždy třetí sobotu v červenci.

Hrad Hohenberg – Už roku 1955 založila Sudetoněmecká sociální a vzdělávací nadace na hradě Hohenberg mládežnickou ubytovnu a později pohraniční vzdělávací středisko, které provozovala až do roku 2014. Svobodný stát Bavorsko, vlastník hradu, zde od roku 2016 provádí potřebnou rozsáhlou rekonstrukci. „Pomocí údržbových opatření a přestavby chceme zachovat celkový charakter hradu a tam, kde je to nutné, jej opět obnovit,“ vysvětluje Oliver Merz, který hrad Hohenberg spravuje coby vedoucí regionálního zastoupení Immobilien Freistaat Bayern (na fotografii). Cílem je, aby se Hohenberg stal jednou z nejvyhledávanějších bavorských ubytoven pro mládež. Plánované dokončení: 2022. Hradní nádvoří a vyhlídková věž jsou – stejně jako doposud – přes den otevřené pro veřejnost. Tip na akci: adventní trh na nádvoří, vždy druhý adventní víkend.